Navigace

Obsah

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

je poskytovatelem zdravotních služeb v oboru dětská a dorostová psychiatrie.

Dětská psychiatrická nemocnice Louny je jednou ze tří dětských psychiatrických nemocnic v České republice. Je státní příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je samostatným právním subjektem.

Dětská psychiatrická nemocnice Louny je významným terapeutickým a diagnostickým zařízením v České republice.

Nemocnice nabízí komplexní zdravotní služby lůžkové pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro děti od tří do osmnácti let. Nemocnice poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru dětská a dorostová psychiatrie. Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Nemocnice byla založena v roce 1961 v městysu Ročov. Je neodmyslitelnou součástí města Louny, které je okresní město v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji.


Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ředitel: Mgr. Pavel Kráčmer, DiS.
Počet lůžek: 50 lůžek následné péče pro děti  a dorost od 3 do 18-ti let
Spádová oblast: Celá Česká republika, část lůžková a ambulantní
Ředitelství: telefon: 415 620 130, 415 620 110, e-mail: dpnlouny@dpnlouny.cz

 

Aktuality

03.11.2020

jablka

Poděkování panu Ing. Milanu Kartesovi

Děkujeme panu Ing. Milanu Kartesovi ze Židovic za podporu naší nemocnice formou daru jablek a hrušek pro naše děti. Pavel Kráčmer, ředitel

Detail

27.10.2020

videohovory

Možnost videorozhovoru s dětmi přes aplikaci WhatsApp nebo Skype

Dobrou zprávou pro naše dětské pacienty a jejich příbuzné je nově možnost videorozhovoru přes aplikaci WhatsApp nebo Skype. Děti mohou volat svým příbuzným o víkendech a svátcích v době od 13.00 do 15.00 hodin. Děti jsou poučeny, jak bude komunikace probíhat. Pro děti budou videohovory příjemným zpestřením pobytu v nemocnici nejen v době koronaviru.

Detail

21.10.2020

Česká republika

NÁVŠTĚVY V DPN LOUNY OD 22. 10. 2020 - ZMĚNA

Vážení návštěvníci, v DPN Louny platí od 22. 10. 2020 NÁVŠTĚVY V DPN LOUNY OD 22. 10. 2020 – ZMĚNA VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI 1. Návštěvy se hlásí předem telefonicky na oddělení, kde obdržíte přesné informace o průběhu a organizaci návštěvy. 2. Návštěvy jsou povoleny: ➢ pondělí až neděle - maximálně na 20 minut denně za přísných epidemiologických opatření od 13.00 do 15.00 hodin. 3. Počet návštěvníků za jedním pacientem ve stejném čase je omezen nejvýše na 1 osobu na den. 4. Nadále platí, že všichni návštěvníci musí být zdraví. Zjišťujeme epidemiologickou anamnézu při vstupu. 5. Přístup na návštěvu není umožněn těm, kteří mají příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku nebo bolesti svalů atd.) a mají pozitivní epidemiologickou anamnézu. 6. Všichni návštěvníci musí nadále dodržovat základní hygienická protiepidemiologická opatření - nošení ústní roušky při vstupu do budovy, dezinfekce rukou, odstupy = 2 metry, tam, kde je to možné. 8. Do odvolání nebudou povolovány terapeutické propustky. 9. Při návštěvách omezte množství dovezených věcí pro děti na nezbytně nutné množství. 10. Při vstupu do budovy měříme tělesnou teplotu termokamerou. O dalším vývoji v souvislosti s uvolňováním protiepidemiologických opatření Vás budeme průběžně informovat. V Lounech dne 21. 10. 2020 Mgr. Pavel Kráčmer, DiS. ředitel nemocnice

Detail

09.10.2020

n

Poděkování společnosti NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Dětská psychiatrická nemocnice Louny děkuje společnosti NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. za podporu zdraví našich dětských pacientů. Dne 8. 10. 2020 jsme obdrželi dar ve formě 110 kusů ročního balení vitamínu D3 a dále také 150 kusů měsíčního balení OmegaMarine Family (omega-3). Tyto vitamíny přispějí k posílení imunity u nás hospitalizovaných dětí v tomto velice náročném období. Děkujeme tímto naší manažerce kvality paní Haně Černocké za zprostředkování daru :-) Mgr. Pavel Kráčmer ředitel

Detail

24.09.2020

d

O statečném tygříkovi - Loutky v nemocnici

V pátek 2. října ve 14:00 v DPN Louny proběhne divadelní představení O statečném tygříkovi podle pohádky Libuše Palečkové.

Detail

25.12.2018

Naše vybavení

Naše vybavení

Naše vybavení

Detail

25.12.2018

Interaktivní místnost

Interaktivní místnost

Nadace Charty 77 / Konto Bariéry - sponzorský dar

Detail

25.12.2018

Snoezelen - relaxační místnost pro naše dětské pacienty

Snoezelen - relaxační místnost pro naše dětské pacienty

Co je Snoezelen???

Detail

31.12.2017

Fotogalerie terapeutických výrobků 2016 - 2017

Fotogalerie terapeutických výrobků 2016 - 2017

Fotogalerie terapeutických výrobků 2016 - 2017

Detail

14.11.2016

Fotogalerie z proběhlé Slavnosti u Pramene

Fotogalerie z proběhlé Slavnosti u Pramene

Divadelní představení

Detail

Dětská psychiatrická nemocnice Louny je odborným léčebným ústavem poskytující komplexní odbornou psychiatrickou péči pacientům ve věku od 3 do 18 let věku, tj. zdravotní péči :

a) lůžkovou péči následnou 
b) ambulantní péči specializovanou

Zdravotní péči poskytujeme zejména v oboru dětská a dorostová psychiatrie.

Poskytujeme odbornou následnou pedopsychiatrickou, psychologickou a zdravotní péči odpovídající současným poznatkům lékařské vědy. Přijímáme klienty s duševní poruchou a zajišťujeme jejich následné předání příslušnému pedopsychiatrickému zařízení. Na vyžádání kompetentních orgánů zajišťujeme zpracování ústavních posudků v oboru dětská a dorostová psychiatrie a klinická psychologie. Zajišťujeme konziliární služby pro ostatní zdravotnická zařízení. Poskytujeme ambulantní služby ve své ordinaci (budova nemocnice) a to pro dětskou a dorostovou populaci. Umožňujeme odborné praktické vyučování žáků středních, vyšších a vysokých škol a doškolování vlastního personálu. Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme kvalitu našich poskytovaných služeb vůči pacientům i veřejnosti.

Naší prioritou je Vaše spokojenost. Předností naší nemocnice je profesionalita a mnohaletá zkušenost. Samozřejmostí je osobní přístup a vysoká pečlivost.

V případě Vašich dotazů nás můžete kontaktovat na emailu: dpnlouny@dpnlouny.cz