Kontakty

Dětská psychiatrická nemocnice Louny, p.o.
Rybalkova 2962
440 01 Louny

 

Objednávání pacientů k hospitalizaci - telefony:    778 520 816, 415 620 138

Objednávání pacientů do ambulance - telefony:    773 782 908, 415 620 119

 

E-mail:                                         pavel.kracmer@dpnlouny.cz

Web:                                            https://detska-psychiatricka-nemocnice.webnode.cz/

IČ:                                                00831034

ID datové schránky:                    4ivt9u6

                        Seznam telefonních čísel pracovníků DPN Louny                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

415 620 130 - Ředitel:                                    Mgr. Pavel Kráčmer, DiS.                    pavel.kracmer@dpnlouny.cz

                                                                                                                        mobil: 776 155 303

415 620 132/119 - Zástupce ředitele:            MUDr. Fabienne Kosová              fabienne.kosova@dpnlouny.cz

                                                                                                                        mobil: 777 472 526

 

415 620 110 - Ekonomka:                                Gabriela Hájková              gabriela.hajkova@dpnlouny.cz                    

                                                                                                                     mobil:778 520 813                             

415 620 140 - Manažer kvality:                        Hana Černocká                      hana.cernocka@dpnlouny.cz

                                                                                                                        mobil: 778 520 814

 

PRIMARIÁT

415 620 132/119 - Primářka:                    MUDr. Fabienne Kosová                fabienne.kosova@dpnlouny.cz

                                                                                                                          mobil: 777 472 526

415 620 133/119 - Lékař pedopsychiatr:     MUDr. Ivana Schejbalová                          dpnlouny@dpnlouny.cz

415 620 119/410 - Lékař pedopsychiatr:     MUDr. Gabriela Šilhartová                         dpnlouny@dpnlouny.cz

415 620 419 - Lékař pediatr:                       MUDr. Jitka Kolářová                                  dpnlouny@dpnlouny.cz

415 620 419/149 - Lékař:                          MUDr. Ivana Straková                             ivana.strakova@dpnlouny.cz

                                                                                                                          mobil: 778 413 730                                

415 620 131/137 - Lékař:                          MUDr. Nikol Přibilová                                nikol.pribilova@dpnlouny.cz

                                                                                                                         mobil:  775 869 436

415 620 131/149 - Lékař:                          MUDr. Alice Valášková                               alice.valaskova@dpnlouny.cz

                                                                                                                          mobil: 773 743 481

415 620 419, 770 173 012                        Službu konající lékař

415 620 130 - Klinický psycholog:               Mgr. Marie Volkmerová                            dpnlouny@dpnlouny.cz   

415 620 228 - Psycholog ve zdravotnictví:  Mgr. Jana Jandová                            jana.jandova@dpnlouny.cz 

                                                                                                     mobil: 773 743 459      

415 620 167 - Asistent psychologa, psychoterapeut: Simona Dočkalová, MSc.      simona.dockalova@dpnlouny.cz

                                                                                                      mobil: 778 411 057                                                        

415 620 228 - Psycholog:                           Mgr. Daniela Slamená                      daniela.slamena@dpnlouny.cz   

                                                                                                                       mobil: 770 173 048

 

                        Psychiatrická ambulance pro dětské a dorostové pacienty, která se nachází v budově DPN Louny  

415 620 119 - Dětská psychiatrická sestra v ambulanci:  Romana Neumannová

                                                                                                                         romana.neumannova@dpnlouny.cz

                                                                                                                         ambulance@dpnlouny.cz

                                                                                                                         mobil: 773 782 908

                                                                                                                                  

 

415 620 138 - Zdravotně sociální pracovnice:       Andrea Svědíková, DiS.         andrea.svedikova@dpnlouny.cz

                                                                                                                             mobil: 778 520 816        

415 620 137, 775 465 670 - Oddělení „ B " /chlapci/ - staniční sestra:

                                                                                        Miluše Petrlíková          mobil: 773 752 194

                                                                                                                    miluse.petrlikova@dpnlouny.cz

                                                                                                                      b.oddeleni@dpnlouny.cz    

                                                                                                                                                               

415 620 149, 773 752 193 - Oddělení „ A " /dívky/    - staniční sestra: 

                                                                                        Kateřina Suchanová    mobil: 778 411 056   

                                                                                                                     katerina.suchanova@dpnlouny.cz    

                                                                                                                     a.oddeleni@dpnlouny.cz

                                                                                                                    

                                                                                                                            

415 620 117 - Personální a mzdové:         Pavla Peroutková                                         pavla.peroutkova@dpnlouny.cz

                                                                                                                             mobil: 778 520 817

415 620 116 - MTZ:                                    Petra Bendová                                            petra.bendova@dpnlouny.cz

                                                                                                                             mobil: 778 520 818

778 520 815 - Řidič, údržbář:                     Karel Veverka

______________________________________________________________________________________                                      

415 620 180 - Ředitelka Základní školy při DPN Louny:    RNDr. Jana Gottfriedová

                                                                                                E-mail:             zsdpl.reditel@centrum.cz

                                                                                                Web:                https://www.skoladpl.cz/

______________________________________________________________________________________

 

Kontaktujte nás