Vzdělávání, semináře

Vzdělávání


Dětská psychiatrická nemocnice Louny je akreditována Ministerstvem zdravotnictví České republiky pro obory:


DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE:


Rozhodnutí o udělení akreditace pro obor specializačního vzdělávání - DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE.pdf


Psycholog ve zdravotnictví - klinická psychologie:


Dětská psychiatrická nemocnice Louny - klinická psychologie (akreditace) 11.10.2018.pdf


Semináře

Seminář 18. září 2018 - Program


pozvánka seminář 18. 9. 2018.pdf


Seminář 19. září 2017 - Program


Pozvánka - program semináře 19. září 2017.pdf


Výroční 55 let Dětské psychiatrické nemocnice Louny


DPN 55 - Pozvánka.pdf


Sympozia k dekubitům - název "Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni"

odkaz:


https://shnu.uzis.cz/index.php?pg=home--aktuality-novinky&aid=4