PSYCHOLOGICKÁ PÉČE

Realizované  činnosti:

- psychologická diferenciální diagnostika

- individuální terapie

-  skupinová terapie

- arteterapie

-  muzikoterapie

-  pohybové a sportovní aktivity ve volné přírodě

-  autogenní trénink/ jóga

-  vedení deníků

-  terapeutické dílny - keramická dílna 

                             -  dílna na práci s dřevem