Právo na informace

Informace o zdravotním stavu nemocných podává příbuzným výhradně ošetřující lékař nebo vedoucí lékař, zpravidla po dobu návštěv. Zdravotním sestrám a ošetřujícímu personálu není dovoleno informace o zdravotním stavu nemocných a způsobu léčení podávat. Telefonické dotazy na zdravotní stav nemocných neposkytují, s výjimkou případů, kdy si je lékař jist s totožností volajícího (na základě sdělení HESLA, které je domluveno při příjmu pacienta).


Sestra na oddělení není kompetentní sdělovat informace o zdravotním stavu pacienta, proto po sestrách informace, prosíme, nežádajte.


Informační hodiny lékařů.pdf

Vnitřní řád DPN

Vnitřní řád DPN Louny.pdf

 

Organizační řád

Organizační schéma DPN Louny k 1. 9. 2018.pdf

 

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program.pdf

 

Žádost o nahlížení/pořizování opisů zdravotnické dokumentace

Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace.pdf   

 

Ceník administrativních výkonů

Příkaz ředitele - ceník.pdf

 

Návštěvní řád DPN Louny

Návštěvní řád DPN Louny.pdf

 

Podávání stížností

Podávání stížností v DPN Louny - 2018.pdf

Stiznosti - formular.docx

 

Politika kvality

Politika kvality v DPN Louny.pdf

 

Etické kodexy a Charta práv hospitalizovaných dětí

Charta práv hospitalizovaných dětí.pdf

Etický kodex lékařů České lékařské komory.pdf

Etický kodex sester České asociace sester.pdf

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky.pdf