Navigace

Obsah

Sponzorské dary


Dětská psychiatrická nemocnice Louny děkuje všem dárcům za každý dar, který pomáhá zkvalitňovat a zlepšovat léčebnou péči klientů a zároveň pomáhá zlepšovat podmínky a prostředí nemocnice. Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Může se jednat o dar finanční nebo věcný.

Věcný dar nebo finanční dar  můžete darovat DPN Louny na základě písemné darovací smlouvy.

Finanční dar v hotovosti můžete poskytnout na pokladně DPN Louny, v 3.NP budovy, kde Vám bude vystaven příjmový pokladní doklad

Bezhotovostně můžete poskytnout finanční dar převodem na bankovní účet DPN Louny,č.účtu : 13135481/0710 a to na základě uzavřené písemné darovací smlouvy.

V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 u fyzických osob a § 20 odst. 8 u právnických osob) si o darovanou částku můžete snížit základ daně z příjmů.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně darů můžete kontaktovat pracovníka finanční účtárny na tel.č. 415 620 110.

Poskytnuté dary budou použity výhradně pro další zlepšování péče o pacienty našeho zdravotnického zařízení (např. nákup zdravotnické techniky, zdravotnických pomůcek, vybavení oddělení apod.)


Naši dárci 2013 - 2021

Nadace AlbatrosNadační fond Ivany ZemanovéTetaNadace AgrofertOkimNatura medAgel nadacealzak+b Elektrokonto BarieryGallipotPrague AirportESSOXOVBMladá frontaPRUSAVESETAZOO PRAHALOGO ŽATECARGOBILLACHARTA 77PIEROTO2AISANBONNYCENTROPENEGMONT PUBLISHINGELLINGTONFELUX GROUPLEGIOSLIDLNOVÁKO2T - MOBILEUNITED BAKERIESAproklanRAKETAČOSIVLABYRINT

BAOBABFIRST BOOKLESY ČR

TESTITALBERTPotravinová banka DžbánskoPandachildMontessoriSCUK.CZ

Amazon

Zprávy

Rok 2021

Naši dárci rok 2021 celý text

ostatní | 25. 1. 2021 | Autor: Správce webu

Rok 2020

Naši dárci rok 2020 celý text

ostatní | 29. 1. 2020 | Autor: Správce webu

Rok 2019

Naši dárci rok 2019 celý text

ostatní | 12. 2. 2019 | Autor: Správce webu

Rok 2018

Naši dárci rok 2018 celý text

ostatní | 19. 12. 2018 | Autor: Správce webu

Rok 2017

Naši dárci rok 2017 celý text

ostatní | 31. 12. 2017 | Autor: Správce webu

Rok 2016

Naši dárci rok 2016 celý text

ostatní | 31. 12. 2016 | Autor: Správce webu

Rok 2015

Naši dárci rok 2015 celý text

ostatní | 31. 12. 2015 | Autor: Správce webu

Rok 2014

Naši dárci rok 2014 celý text

ostatní | 31. 12. 2014 | Autor: Správce webu

Rok 2013

Naši dárci rok 2013 celý text

ostatní | 31. 12. 2013 | Autor: Správce webu

Naši dárci - loga

Naši dárci 2013 - 2020 celý text

ostatní | 7. 1. 2013 | Autor: Správce webu