Navigace

Obsah

Výběrové řízení na pozice v plánovaném Multidisciplinárním týmu pro děti a dorost

Pojďte se spolu s námi podílet na reformě psychiatrické péče a ovlivnit její směr.

V rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty vyhlašujeme výběrové řízení na níže uvedené pozice:

          Dětský a dorostový psychiatr 0,5 úvazku 

  • Z toho je minimálně 0,3 úvazku dětský a dorostový psychiatr supervizor, tzn. s atestací z dětské a dorostové psychiatrie. Splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb. lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie (dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon o lékařských zdravotnických povoláních“). Celkový úvazek lze v případě odborného dohledu rozdělit s psychiatrem v přípravě k atestaci (max. 0,2 úvazku), který splňuje požadavky dle § 4 zákona č. 95/2004 Sb., po absolvování základního kmene (psychiatrického, pediatrického).

 

          Psycholog 2,0 úvazky 

  • Z toho minimálně 1,0 úvazku klinický psycholog, který splňuje požadavky dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních“). V případě zajištění odborného dohledu klinického psychologa dále psycholog, který zahájil specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, či alespoň splňuje kvalifikaci psychologa ve zdravotnictví.  

 

          Rodinný terapeut 0,5 úvazek 

 

          Všeobecná sestra/dětská sestra/sestra pro péči v psychiatrii 3,0 úvazky  

  • Z toho minimálně 1 úvazek sestra se specializací v dětské psychiatrii nebo psychiatrii, dále možná dětská sestra, všeobecná sestra, které splňují požadavky dle § 5 nebo § 5a Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 

 

          Zdravotně sociální pracovník  1,0 úvazku  

  • Zdravotně-sociální pracovník. Splňuje požadavky dle § 10 Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 

 

           Administrativní pracovník max. 1,0 úvazek 

           Peer konzultant

  • Tj. osoba, která využívá své osobní zkušenosti k podpoře pacientů/klientů, zároveň se zaměřuje na propojení pacientů/klientů se členy MTDZ-P. Peer konzultant nezastává jinou funkci v týmu.