Navigace

Obsah

Klinický psycholog, psycholog ve zdravotnictví

Psychologie, psychoterapie, rehabilitace

 

Práce psychologa v naší nemocnici spočívá zejména v činnosti diagnostické, psychoterapeutické a rehabilitační. Hlavním úkolem je zajištění péči o dětské pacienty, u nichž se projevila nějaká forma duševní poruchy.

Diagnostická práce psychologů poskytuje nezbytnou podporu pro práci lékařů a významně se tak podílí na rozhodování o dalším léčebném postupu. Za tímto účelem je nemocnice vybavena moderními psychodiagnostickými metodami.
Do instrumentáře jsou pořizovány nově vydávané metody.

Na našem dětském oddělení nabízíme široké uplatnění pro psychology, kde jsou hospitalizovány děti v rozmezí předškolního věku až adolescence.  Potíže našich pacientů pokrývají téměř celé spektrum dětské psychiatrie, včetně psychotických onemocnění v dětství.
K odborné diagnostice je k dispozici soubor dětských psychodiagnostických metod.

 

Požadujeme

 • odbornost,
 • schopnost pracovat samostatně,
 • kurz Psycholog ve zdravotnictví,
 • specializaci v oboru klinické psychologie,
 • specializaci v systematické psychoterapii - výhodou,
 • morální a občanskou bezúhonnost (doložit výpisem z Rejstříku trestů).


Nabízíme

 • zázemí akreditovaného pracoviště,
 • zařazení a ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • nadstandartní osobní ohodnocení  (možnost až do 50 % platu),
 • hlavní pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na neurčito,
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • možnost dojíždění z velkých měst společně s kolegy (cesta z Prahy cca 45 minut),
 • zaměstnanecké bonusy (penzijní připojištění, stravování s příspěvkem zaměstnavatele v areálu nemocnice, 6 týdnů dovolené, 3 dny sick days, příspěvek na dovolenou, a další výhody).


Nástup možný ihned, případně dohodou.


V případě zájmu zasílejte strukturovaný profesní životopis a motivační dopis na e-mail: pavel.kracmer@dpnlouny.cz,  

případně na telefonu: 776 155 303 - pan Mgr. Pavel Kráčmer.

 

Výběrové řízení na pozice v plánovaném Multidisciplinárním týmu pro děti a dorost

Pojďte se spolu s námi podílet na reformě psychiatrické péče a ovlivnit její směr.

V rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty vyhlašujeme výběrové řízení na níže uvedené pozice:

          Dětský a dorostový psychiatr 0,5 úvazku 

 • Z toho je minimálně 0,3 úvazku dětský a dorostový psychiatr supervizor, tzn. s atestací z dětské a dorostové psychiatrie. Splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb. lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie (dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon o lékařských zdravotnických povoláních“). Celkový úvazek lze v případě odborného dohledu rozdělit s psychiatrem v přípravě k atestaci (max. 0,2 úvazku), který splňuje požadavky dle § 4 zákona č. 95/2004 Sb., po absolvování základního kmene (psychiatrického, pediatrického).

 

          Psycholog 2,0 úvazky 

 • Z toho minimálně 1,0 úvazku klinický psycholog, který splňuje požadavky dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních“). V případě zajištění odborného dohledu klinického psychologa dále psycholog, který zahájil specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, či alespoň splňuje kvalifikaci psychologa ve zdravotnictví.  

 

          Rodinný terapeut 0,5 úvazek 

 

          Všeobecná sestra/dětská sestra/sestra pro péči v psychiatrii 3,0 úvazky  

 • Z toho minimálně 1 úvazek sestra se specializací v dětské psychiatrii nebo psychiatrii, dále možná dětská sestra, všeobecná sestra, které splňují požadavky dle § 5 nebo § 5a Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 

 

          Zdravotně sociální pracovník  1,0 úvazku  

 • Zdravotně-sociální pracovník. Splňuje požadavky dle § 10 Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 

 

           Administrativní pracovník max. 1,0 úvazek 

           Peer konzultant

 • Tj. osoba, která využívá své osobní zkušenosti k podpoře pacientů/klientů, zároveň se zaměřuje na propojení pacientů/klientů se členy MTDZ-P. Peer konzultant nezastává jinou funkci v týmu.