Navigace

Obsah

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

je poskytovatelem zdravotních služeb v oboru dětská a dorostová psychiatrie.

Dětská psychiatrická nemocnice Louny je jednou ze tří dětských psychiatrických nemocnic v České republice. Je státní příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je samostatným právním subjektem.

Dětská psychiatrická nemocnice Louny je významným terapeutickým a diagnostickým zařízením v České republice.

Nemocnice nabízí komplexní zdravotní služby lůžkové pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro děti od tří do osmnácti let. Nemocnice poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru dětská a dorostová psychiatrie. Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Nemocnice byla založena v roce 1961 v městysu Ročov. Je neodmyslitelnou součástí města Louny, které je okresní město v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji.


Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ředitel: Mgr. Pavel Kráčmer, DiS.
Počet lůžek: 50 lůžek následné péče pro děti  a dorost od 3 do 18-ti let
Spádová oblast: Celá Česká republika, část lůžková a ambulantní
Ředitelství: telefon: 415 620 130, 415 620 110, e-mail: dpnlouny@dpnlouny.cz

 

12.01.2021

TestiT

Poděkování za sponzorský dar od společnosti INVENTI TestIT s.r.o.

Děkujeme společnosti INVENTI TestIT s.r.o., která je zastoupená panem Ing. Petrem Sloupem, jednatelem, za poskytnutí finančního daru v hodnotě 10 000 Kč na „aktivity a terapeutické potřeby pro pacienty“ Dětské psychiatrické nemocnice Louny. Finančního daru si velice vážíme a těšíme se na možnost využít jej ve prospěch našich malých pacientů. Poděkování patří také naší zdravotní sestřičce paní Jaroslavě Jahodové za zprostředkování daru. Děkujeme Mgr. Pavel Kráčmer ředitel

Detail

21.12.2020

Knihy

Poděkování za darování knih a časopisů

Dětská psychiatrická nemocnice Louny děkuje společnostem České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, First Book, Nakladatelství Labyrint, Časopisu Raketa a Nakladatelství Baobab. Tyto organizace podpořily naší terapeutickou péči. Dne 17. prosince 2020 jsme pro naše děti obdrželi 30 knih a časopisů. Knihy pomůžou lékařům, psychologům, sestřičkám a ergoterapeutům v našem léčebném procesu. Mgr. Pavel Kráčmer ředitel

Detail

21.12.2020

Puzzle

Poděkování paní Veronice Korandové a panu Františku Rokosovi

Jménem Dětské psychiatrické nemocnice Louny bych chtěl poděkovat paní Veronice Korandové a Františku Rokosovi za krásné dřevěné puzzle pro děti, které nám darovali. Určitě potěší nejednoho našeho dětského pacienta. Poděkování patří také naší paní primářce MUDr. Fabienně Kosové za zprostředkování daru. Mgr. Pavel Kráčmer ředitel

Detail

15.12.2020

Aproklan

Poděkování za sponzorský dar

Velmi děkujeme společnosti Aproklan s.r.o., zastoupené panem PharmDr. Janem Poncem za podporu naší nemocnice v podobě sponzorského daru 5 000 Kč na terapeutické aktivity pro naše dětské pacienty. Vaší podpory si velmi vážíme. Mgr. Pavel Kráčmer ředitel

Detail

08.12.2020

Poděkování za hospitalizaci naší pacientky

Poděkování za hospitalizaci naší pacientky

Dne 8. 12. 2020 proběhla na oddělení A oslava ukončení hospitalizace jedné z našich pacientek. Srdečně děkujeme její mamince za sladký dárek pro celé osazenstvo dívčího oddělení. Pevné zdraví do dalšího života přeje nejen ošetřující lékařka MUDr. Alice Madurová, ale i celý kolektiv DPN Louny.

Detail

25.12.2018

Naše vybavení

Naše vybavení

Naše vybavení

Detail

25.12.2018

Interaktivní místnost

Interaktivní místnost

Nadace Charty 77 / Konto Bariéry - sponzorský dar

Detail

25.12.2018

Snoezelen - relaxační místnost pro naše dětské pacienty

Snoezelen - relaxační místnost pro naše dětské pacienty

Co je Snoezelen???

Detail

31.12.2017

Fotogalerie terapeutických výrobků 2016 - 2017

Fotogalerie terapeutických výrobků 2016 - 2017

Fotogalerie terapeutických výrobků 2016 - 2017

Detail

14.11.2016

Fotogalerie z proběhlé Slavnosti u Pramene

Fotogalerie z proběhlé Slavnosti u Pramene

Divadelní představení

Detail

Dětská psychiatrická nemocnice Louny je odborným léčebným ústavem poskytující komplexní odbornou psychiatrickou péči pacientům ve věku od 3 do 18 let věku, tj. zdravotní péči :

a) lůžkovou péči následnou 
b) ambulantní péči specializovanou

Zdravotní péči poskytujeme zejména v oboru dětská a dorostová psychiatrie.

Poskytujeme odbornou následnou pedopsychiatrickou, psychologickou a zdravotní péči odpovídající současným poznatkům lékařské vědy. Přijímáme klienty s duševní poruchou a zajišťujeme jejich následné předání příslušnému pedopsychiatrickému zařízení. Na vyžádání kompetentních orgánů zajišťujeme zpracování ústavních posudků v oboru dětská a dorostová psychiatrie a klinická psychologie. Zajišťujeme konziliární služby pro ostatní zdravotnická zařízení. Poskytujeme ambulantní služby ve své ordinaci (budova nemocnice) a to pro dětskou a dorostovou populaci. Umožňujeme odborné praktické vyučování žáků středních, vyšších a vysokých škol a doškolování vlastního personálu. Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme kvalitu našich poskytovaných služeb vůči pacientům i veřejnosti.

Naší prioritou je Vaše spokojenost. Předností naší nemocnice je profesionalita a mnohaletá zkušenost. Samozřejmostí je osobní přístup a vysoká pečlivost.

V případě Vašich dotazů nás můžete kontaktovat na emailu: dpnlouny@dpnlouny.cz