Vánoční sbírka pro nemocnici

23.12.2016 15:10

Dne 22. 12. 2016 proběhlo předání sbírky hraček, sladkostí, omalovánek apod.

Školní sbírku pro DPN Louny uspořádala Základní škola Přemyslovců - školní družina.

Děkujeme tímto velmi pěkně paní vychovatelce Gabriele Záhrobské, která sbírku iniciovala.


Mgr. Pavel Kráčmer

ředitel nemocnice


Fotogalerie: