Vánoční sbírka pro DPN Louny školní družinou Základní školy Přemyslovců Louny

27.12.2017 20:29

Školní družina Základní školy Přemyslovců Louny i v tomto roce uspořádala vánoční sbírku pro Dětskou psychiatrickou nemocnici Louny.


Dárky se dětem velmi líbily a děti byly nadšené.


Děkujeme tímto paní Pavlíně Filípkové ze školní družiny ze její podporu a obětavost! 


Mgr. Pavel Kráčmer

ředitel