Vánoční besídky v DPN Louny

27.12.2017 20:04

Ve dnech 20. a 21. prosince 2017 proběhly vánoční besídky v Dětské psychiatrické nemocnici Louny.


Vánoční besídky byly velmi pěkně zorganizované zaměstnanci nemocnice, kterým tímto velmi děkujeme za jejich práci a obětavost.


Mgr. Pavel Kráčmer

ředitel


Foto