Seminář v nemocnici - Mgr. Marcela Sakařová - Vedoucí Střediska výchovné péče Most

26.10.2017 20:00

Dne 26. 10. 2017 proběhl v DPN Louny seminář s vedoucí Střediska výchovné péče Most paní Mgr. Marcelou Sakařovou.

Seminář byl určen pro: lékaře, psychology, ošetřovatelský personál, sociální pracovníky a další zájemce.

Na téma: Spolupráce s lůžkovou a ambulantní pedopsychiatrií z pohledu speciálního pedagoda - etopeda

Odborná data se týkala nejen etopedie, ale i týmové mezioborové spolupráce a diagnostiky.