Poděkování Zoologické zahradě hl. m. Prahy a paní Mgr. Marii Volkmerové

19.07.2017 16:04

V úterý 18. července 2017 jsme navštívili ZOO Praha. Využili jsme  sponzorské vstupenky (snížené vstupné na 50 Kč/osobu), které naše nemocnice obdžela od ZOO Praha. Děti vstupné neplatily vůbec, bylo jim sponzorsky zajištěno paní Mgr. Marií Volkmerovou. Výlet se nám moc líbil.