Pedopsychiatrický den - 1. ročník

26.09.2017 10:05

Dne 19. září 2017 se uskutečnil za podpory Ústeckého kraje v Dětské psychiatrické nemocnici Louny seminář, na kterém prezentovali své přednášky renomovaní odborníci paní Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. a pan Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.


Zájem o přednášku převyšoval naše kapacitní možnosti.


Účastníkům se seminář velmi líbil a děkujeme tímto za kladné reakce.


Děkujeme Ústřední vojenské nemocnici, Transfuzní stanici Louny za zapůjčení přednáškového prostoru.


Fotogalerie: