Mikulášská besídka

06.12.2016 19:25

Tradiční rozdávání balíčků hospitalizovaným dětem v rámci Mikulášské besídky proběhlo tentokrát v pondělí 

5. 12. 2016 v naší nemocnici. Pro děti byl připraven bohatý program. Snad se líbil.


Děti si trochu zařádily. Přitom přednesly také několik básniček.
Nechyběl samozřejmě ani Mikuláš, anděl a čerti, kteří dárky a obdarovali bezmála padesát dětí.


Mgr. Pavel Kráčmer

ředitel