Hasík Žatec - Poděkování

10.05.2016 23:45

Příslušníci Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územního odboru Žatec navštívili   

9. května 2016 děti hospitalizované v Dětské psychiatrické nemocnici Louny v rámci výchovy dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva se vzdělávacím programem „HASÍK“.  


Cílem tohoto programu je předat dětem ve dvou věkových rovinách školního života důležité informace z oblasti prevence mimořádných událostí, prostřednictvím výukových besed a propagačních materiálů, vzbudit v dětech vztah k dané problematice, naučit je základním  principům ochrany a chování v případě vzniku mimořádné události a jak mimořádným událostem předcházet. 

Děti aktivně s příslušníky spolupracovaly. Další návštěva hasičů v nemocnici je naplánovaná v období podzimních prázdnin. Program byl kladně hodnocen i zdravotnickými pracovníky nemocnice.


Děkujeme pracovníkům HZS Žatec za předvedený program "Hasík".