Navigace

Obsah

Lůžkové oddělení

Lůžková část

Rozdělení:
Nemocnice je rozdělená na 1 dívčí a 1 chlapecké oddělení, každé oddělení disponuje kapacitou 25 lůžek. Celková kapacita zařízení je 50 lůžek.

Časová dostupnost:
Na lůžkovém oddělení jsou služby poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

Návštěvní dny:

  • Dovolenky (návštěvy) jsou možné každý den, ve všední dny od 13.30 do 17.00 hodin, v sobotu a neděli od 9.00 do 17.00 hodin, vhodné je se na dovolenkách dopředu domluvit s ošetřujícím lékařem (děti chodí denně na vycházky cca od 14.30 do 17.00 hodin, proto je nutné se domluvit s ošetřujícím personálem na době návratu).
  • Propustky jsou možné podle zdravotního stavu po třetím týdnu hospitalizace na sobotu a neděli, v jiné dny pouze z výjimečných důvodů po předchozí dohodě s lékařem.

 

Poskytování informací:
Informace o zdravotním stavu pacienta jsou oprávněni poskytovat pouze LÉKAŘI.

Informační hodiny lékařů

„Oddělení A“  Tel. číslo: 415 620 149, 773 752 193

MUDr. Alice Valášková                                          MUDr. Ivana Straková
Tel. číslo: 415 620 131, 773 743 481                       Tel. číslo: 415 620 419, 778 413 730

Pondělí => 11:00 – 12:30 hod.                                 Pondělí => 11:00 – 12:30 hod.                         

Středa => 13:00 – 14:30 hod.                                               Středa => 13:00 – 14:30 hod.

„Oddělení B“  Tel. číslo: 415 620 137, 775 465 670

MUDr. Nikol Přibilová
Telefonní číslo: 415 620 137, 415 620 131, 775 869 436

Pondělí => 12:00 – 13:00 hod.

Středa => 12:00 – 13:00 hod

„Primariát“

Primářka MUDr. Fabienne Kosová
Telefonní číslo: 415 620 132, 777 472 526

Pondělí => 12:00 – 13:00 hod.

Čtvrtek => 12:00 – 13:00 hod.

 

Po předchozí domluvě je možné sjednat osobní schůzku s lékaři.

Péče o dětské pacienty

Posláním Dětské psychiatrické nemocnice je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené zdravotnické a ošetřovatelské péče.

Péče je určena dětem a dospívajícím, kteří jsou hospitalizováni na lůžkovém oddělení a nevyužívají pouze ambulantní péči. Péče je zaměřená na obor dětská a dorostová psychiatrie a je velmi důležitá při kompletním léčebném plánu. Tuto léčbu vede a indikuje ošetřující lékař ve spolupráci s psychology a ostatními členy týmu. 

U lékařské péče je třeba mít na paměti, že se vše nespraví při první návštěvě psychiatra. V tento okamžik se pouze rozpoznává, jaký má pacient problém a jaké má možnosti nápravy.  Zlepšení a pokrok je viditelný až po několika absolvovaných návštěvách nebo při delší hospitalizaci.

 

Zdravotní péče se poskytuje v rámci následné lůžkové péče. Nemocnice poskytuje i kratší diagnostické pobyty. V souladu se současnými vědeckými poznatky se zde provádí psychologická diagnostika a terapie u celého spektra psychických poruch dětského věku. Zvýšená pozornost je zde věnována léčbě poruch chování a emocí (ADHD, ADD), poruch osobnosti, léčbě problémových uživatelů psychoaktivních látek, dětem s enurézou, enkoprézou, specifickými poruchami učení a dětem z vážně narušeného rodinného prostředí. Dále tikové poruchy, deprese, úzkostné poruchy a fobie, poruchy autistického spektra, schizofrenie nebo poruchy příjmu potravy. Děti jsou do léčby přijímány na základě doporučení dětských psychiatrů, psychologů, pediatrů, sociálních pracovníků či kurátorů pro mládež.