Interaktivní místnost

Nadace Charty 77 / Konto Bariéry - sponzorský dar


Nadace Charty 77 věnovala Dětské psychiatrické nemocnici Louny přenosnou interaktivní tabuli, bílou magnetickou tabuli, projektor pro osobní počítač, laptop osobní počítač, stropní držák projektoru a technickou kabeláž. Celková výše příspěvku činí 43 785 Kč.


Děkujeme výkonné ředitelce Nadace Charty 77 paní Mgr. Boženě Jirků za poskytnutý příspěvek. Současně děkujeme sponzorské firmě AutoCont. Cz za finanční prostředky poskytnuté jako příspěvek.


Interaktivní prostředí - fotogalerie: