Navigace

Obsah

Právo na informace


Informace o zdravotním stavu nemocných podává příbuzným výhradně ošetřující lékař nebo vedoucí lékař, zpravidla po dobu návštěv. Zdravotním sestrám a ošetřujícímu personálu není dovoleno informace o zdravotním stavu nemocných a způsobu léčení podávat. Telefonické dotazy na zdravotní stav nemocných neposkytují, s výjimkou případů, kdy si je lékař jist s totožností volajícího (na základě sdělení HESLA, které je domluveno při příjmu pacienta).

Sestra na oddělení není kompetentní sdělovat informace o zdravotním stavu pacienta, proto po sestrách informace, prosíme, nežádajte.

 

Informační hodiny

Informační hodiny lékařů Staženo: 164x | 23.12.2018

Vnitřní řád DPN

Vnitřní řád DPN Louny Staženo: 232x | 23.12.2018

Organizační řád

Organizační schéma DPN Louny k 1. 9. 2018 Staženo: 150x | 23.12.2018

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Staženo: 143x | 23.12.2018

Žádost o nahlížení/pořizování opisů zdravotnické dokumentace

Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace Staženo: 127x | 23.12.2018

Ceník administrativních výkonů

Příkaz ředitele - ceník Staženo: 142x | 23.12.2018

Návštěvní řád DPN Louny

Návštěvní řád DPN Louny Staženo: 149x | 23.12.2018

Podávání stížností

Podávání stížností v DPN Louny - 2018 Staženo: 133x | 23.12.2018

Stiznosti - formular Staženo: 110x | 23.12.2018

Politika kvality

Politika kvality v DPN Louny Staženo: 124x | 23.12.2018

Etické kodexy a Charta práv hospitalizovaných dětí

Charta práv hospitalizovaných dětí Staženo: 146x | 23.12.2018

Etický kodex lékařů České lékařské komory Staženo: 121x | 23.12.2018

Etický kodex sester České asociace sester Staženo: 143x | 23.12.2018

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Staženo: 166x | 23.12.2018

Plná moc - Souhlas s dovolenkami a propustkami z DPN Louny

Plná moc - Souhlas s dovolenkami a propustkami z DPN Louny Staženo: 70x | 07.05.2019

Kamerový systém v DPN Louny

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kamerový systém v DPN Louny Staženo: 10x | 20.01.2020

Stránka

  • 1