Navigace

Obsah

Právo na informace


Informace o zdravotním stavu nemocných podává příbuzným výhradně ošetřující lékař nebo vedoucí lékař, zpravidla po dobu návštěv. Zdravotním sestrám a ošetřujícímu personálu není dovoleno informace o zdravotním stavu nemocných a způsobu léčení podávat. Telefonické dotazy na zdravotní stav nemocných neposkytují, s výjimkou případů, kdy si je lékař jist s totožností volajícího (na základě sdělení HESLA, které je domluveno při příjmu pacienta).

Sestra na oddělení není kompetentní sdělovat informace o zdravotním stavu pacienta, proto po sestrách informace, prosíme, nežádajte.

 

Informační hodiny a návštěvní řád

Informační hodiny lékařů Staženo: 322x | 23.12.2018

Návštěvní řád Staženo: 172x | 08.06.2021

Vnitřní řád DPN

Vnitřní řád DPN Louny Staženo: 794x | 23.12.2018

Organizační řád

Organizační schéma DPN Louny k 1. 9. 2018 Staženo: 341x | 23.12.2018

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Staženo: 303x | 23.12.2018

Žádost o nahlížení/pořizování opisů zdravotnické dokumentace

Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace Staženo: 300x | 23.12.2018

Ceník administrativních výkonů

Příkaz ředitele - ceník Staženo: 353x | 23.12.2018

Podávání stížností

Stiznosti - formular Staženo: 258x | 12.06.2020

Podávání stížností v DPN Louny - 2021 Staženo: 139x | 18.11.2021

Politika kvality

Politika kvality v DPN Louny Staženo: 277x | 23.12.2018

Etické kodexy a Charta práv hospitalizovaných dětí

Charta práv hospitalizovaných dětí Staženo: 328x | 23.12.2018

Etický kodex lékařů České lékařské komory Staženo: 267x | 23.12.2018

Etický kodex sester České asociace sester Staženo: 281x | 23.12.2018

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Staženo: 351x | 23.12.2018

Plná moc - Souhlas s dovolenkami a propustkami z DPN Louny

Plná moc - Souhlas s dovolenkami a propustkami z DPN Louny Staženo: 224x | 07.05.2019

Kamerový systém v DPN Louny

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kamerový systém v DPN Louny Staženo: 148x | 20.01.2020

Stránka

  • 1