Navigace

Obsah

Právo na informace


Informace o zdravotním stavu nemocných podává příbuzným výhradně ošetřující lékař nebo vedoucí lékař, zpravidla po dobu návštěv. Zdravotním sestrám a ošetřujícímu personálu není dovoleno informace o zdravotním stavu nemocných a způsobu léčení podávat. Telefonické dotazy na zdravotní stav nemocných neposkytují, s výjimkou případů, kdy si je lékař jist s totožností volajícího (na základě sdělení HESLA, které je domluveno při příjmu pacienta).

Sestra na oddělení není kompetentní sdělovat informace o zdravotním stavu pacienta, proto po sestrách informace, prosíme, nežádajte.

 

Informační hodiny a návštěvní řád

Informační hodiny lékařů Staženo: 432x | 23.12.2018

Návštěvní řád Staženo: 286x | 08.06.2021

Vnitřní řád DPN

Vnitřní řád DPN Louny Staženo: 1,088x | 23.12.2018

Provozní řád

Provozní řád DPN Louny Staženo: 13x | 24.10.2022

Dodatek k Provoznímu řádu DPN Louny Staženo: 8x | 24.10.2022

Organizační řád

Organizační schéma DPN Louny k 1. 9. 2018 Staženo: 445x | 23.12.2018

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Staženo: 390x | 23.12.2018

Žádost o nahlížení/pořizování opisů zdravotnické dokumentace

Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace Staženo: 397x | 23.12.2018

Ceník administrativních výkonů

Příkaz ředitele - ceník Staženo: 455x | 23.12.2018

Podávání stížností

Stiznosti - formular Staženo: 313x | 12.06.2020

Podávání stížností v DPN Louny - 2021 Staženo: 246x | 18.11.2021

Politika kvality

Politika kvality v DPN Louny Staženo: 345x | 23.12.2018

Etické kodexy a Charta práv hospitalizovaných dětí

Charta práv hospitalizovaných dětí Staženo: 423x | 23.12.2018

Etický kodex lékařů České lékařské komory Staženo: 331x | 23.12.2018

Etický kodex sester České asociace sester Staženo: 348x | 23.12.2018

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Staženo: 417x | 23.12.2018

Plná moc - Souhlas s dovolenkami a propustkami z DPN Louny

Plná moc - Souhlas s dovolenkami a propustkami z DPN Louny Staženo: 327x | 07.05.2019

Kamerový systém v DPN Louny

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kamerový systém v DPN Louny Staženo: 218x | 20.01.2020

Stránka

  • 1