Sdělení                                                           

V návaznosti na usnesení vlády č. 39 ze dne 16.1.2013 - Strategie  vlády v boji s korupcí za rok 2013
sděluji následující:

-         poradní orgány a pracovní týmy zřízené ministry,
vedoucími ostatních ústředních správních úřadů s celostátní působností a
vedoucími ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstky či
místopředsedy, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, statutu a
jednacího řádu              - nemáme-

 

-         poradce, konzultanty, analytiky ( fyzických osob)

ministrů, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů s celostátní
působností a vedoucích ostatních organizačních složek státu a jejich náměstků
či místopředsedů, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a
to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou
kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy                       

                                       -nemáme                                                                         

-         advokáty a advokátní kanceláře, které mají uzavřené smlouvy o poskytování

 právních služeb  - k 31.12.2013 nemáme uzavřenou platnou smlouvu


       ostatní externí společnosti působící na základě mandátní či jiné smlouvy: 


  - BOZP a PO, David Růta ve spolupráci s Vratislavem Růtou

  - Praní ústavního prádla, NES Mělník, IČ: 47542187

 - Strava pro pacienty a personál, Veřejné stravování, a.s.